Collectie Gelderland

Begraafplaats van de familie der Capellen, gesticht 1785.

Kopergravure (ingekleurd) naar een tekening getiteld: 'Begraafplaats van de familie der Capellen, gesticht 1785.' / 'Tombeau de la famille de Capellen, fondé 1785.' Het familiegraf Van der Capellen, in 1785 op initiatief van vier broers Van der Capellen door architect Jacob Otten Husly op de hei in de marke Gorssel gebouwd. Het lijk van de patriotse ideoloog Joan Derk van der Capellen tot den Pol werd er in 1786 vanuit de familiegrafkelder in de kerk van Gorssel naar overgebracht, maar weer weggehaald toen, kort na de Pruisische inval, zeven Oranjegezinde Zutphense mannen het monument met een bijl te lijf waren gegaan. In de nacht van 6 op 7 augustus 1788 werd het grafmonument door fanatieke prinsgezinde tegenstanders opgeblazen (met buskruit). De enorme knal deed Alexander Hendrik van der Capellen op zijn havezate Boedelhof wakker schrikken. De prenten werden gepubliceerd door Willem Hendrik Sels, een patriotse balling te Parijs uit een politiek bevriend Zutphens regentengeslacht. Omdat toen nog algemeen in kerken werd begraven, getuigt het initiatief voor zo’n grafmonument in de vrije natuur van de verlichte geest van de familieleden. Onder de afbeelding een gedicht van W.H. Sels in twee kolommen. Linksonder: J.A. Kaldenbach, delin. Rechtsonder: De Wit & en Jonxis, sculp. Middenonder: A. Mens, Janz excudit.