Collectie Gelderland

Het ambt van torenwachter op de St. Walburgskerk te Zutphen [werd in 1919] afgeschaft

Ets uit 1919 van de laatste torenwachter. Op de prent is afgebeeld: een hoornblazende torenwachter met op de achtergrond de toren van de Walburgiskerk. Daaronder in kleur het gekroonde stadswapen van Zutphen gedragen door twee leeuwen en het opschrift: ,,Zoo rustte 's burgers heil bij brand op Walburgs hoogen trans in torenwachters hand, tot Zutphens vroede raad den welbekenden hoorn voorgoed tot zwijgen bracht: nu staart nog stil de toren" Bij Raadsbeslluit van 3 februari 1919 werd het ambt van torenwachter op de St. Walburgskerk te Zutphen afgeschaft.