Collectie Gelderland

Penning Statuut voor het Koninkrijk 1959

Vz: Drie vogels; achtergrond oranjetak en zee. VRIJ.HEET.WAT.ZICH.GEBONDEN.WEET Kz: 1954-1959 STATUUT VOOR HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN NEDERLAND. SURINAME. DE NEDERLANDSE ANTILLEN.