Collectie Gelderland

W.C.A. Staring (1812-1895)

Litho naar een foto voorstellend Willem Constantijn Arnold Staring, door W.G. Hofker 1932. Zittend afgebeeld. Geboren op 19-12-1812 te Vorden, overleden op 19-11-1895 te Den Haag. Zoon van Antonie Christiaan Wynand Staring en Johanna Andrea Charlotte van der Muelen. 1ste Luitenant artillerie; Referend Ministerie van Binnenlandse Zaken; Referend Ministerie van Financien; Hoofddirecteur Rijkstelegraaf.