Collectie Gelderland

Eenige Geschiedkundige merkwaardigheden. Jo Spier

Dit is een schets op een dik vel papier. Er staan 17 omcirkelde stripfiguren / karikaturen op, welke allen met rode inkt zijn ingekleurd. O.a. een man op een paal, met een stok, een knots, een zwaard, in een bootje, met een pijp, twee vechtende rozen e.d. Voor betekenis karikaturen zie bij opschriften/merken. Signatuur.