Collectie Gelderland

LOCHEM

Gravure van het Beleg van Lochem door de Spaanse troepen onder Verdugo die in 1582 verdreven werd door de Staatse troepen. Onderschrift in vier regels in het Latijn. linksonder: 139. Op keerzijde in gotische letters tekst waarschijnlijk van Pieter Bor.