Collectie Gelderland

Oude huisjes aan Klooster Rijkenhage

Aquarel uit 1846 voorstellend een deel van het Agnietenklooster dat gelegen was aan de Oude Wand en het Rijken Hagen te Zutphen. Het vrouwenconvent 'Agnietenhof' werd ook wel Adamanshuis genoemd. Het vrouwenklooster ontleent haar naam aan St. Agnes. Na de Hervorming mochten de zusters er tot hun dood blijven wonen. Later kreeg het huis allerlei andere functies, zoals die van katoenspinnerij, school, paardenstal, aardappelopslagplaats en turfschuur.