Collectie Gelderland

IJsselkade

Zwart-wit foto uit 1980-1984 van de IJsselkade te Zutphen met op de voorgrond weilanden. De foto is genomen vanaf de Hoven in oostelijke richting.