Collectie Gelderland

Wilde vogel in vernederend Nederland

Harrie Gerritz is bekend geworden als landschapsschilder van het Land van Maas en Waal. Elementen uit het rivierenlandschap verwerkt hij in steeds abstracter wordende voorstellingen met uitbundige kleuren. Dit werk is een abstracte weergave van een weidelandschap met zeven sloten die richting horizon stromen. De vier banen in de lucht spiegelen de sloten. Op de voorgrond is een vogel zichtbaar.