Collectie Gelderland

Lithopers

Karin Elfrink is autodidact en maakt sinds 2006 werk over het landschap rond Beek en Ubbergen, waar ze haar jeugd doorbracht. Zowel de dynamiek, bonte kleuren en wisselende lichtinval, als de rust en monotonie van het bos zijn belangrijke inspiratiebronnen voor haar. Die elementen gebruikt ze om een geabstraheerde natuurlijke ‘ruimte’ te creëren, waarbij ze de toeschouwer wil laten delen in haar ervaring. Het vroege werk ‘Lithopers’ verwijst naar de ontstaanswijze en toont een gestileerde voorstelling van een drukpers twee figuren op de achtergrond. De vloeiende zwarte lijnen en de gestileerde, spontaan ogende weergave komen in haar latere werk terug.