Collectie Gelderland

Koeien aan een poel bij Oosterbeek

Schilderij met als voorstelling koeien aan een poel bij Oosterbeek. Bijna alle coryfeeën van de Haagse School, zoals Jacob Maris, Anton Mauve en Paul Gabriël, hebben in het begin van hun carrière in Oosterbeek gewerkt. Mauve kwam in 1858 als jonge veeschilder met zijn vriend Gabriël mee naar Oosterbeek. Hij ontdekte dat er naast zwartbonte koeien ook roodbonte voorkwamen en maakte hier veel studies en schilderijen naar. Hij schilderde de koeien met veel precisie, zoals op dit schilderij, en plaatste ze als hoofdonderwerp op de voorgrond. In zijn latere werk zijn de dieren meer in het landschap opgenomen.