Collectie Gelderland

The Bather

Met haar schilderijen wil Moyna Flannigan een complexere representatie van de vrouw bieden dan in de geschiedenis van de schilderkunst het geval is geweest. Ze laat zich inspireren door bekende vrouwelijke iconen in de westerse beeldcultuur, zoals de moeder of de liefdesgodin, die ze verbindt aan hedendaagse voorbeelden van sterke vrouwen. Dit schilderij is onderdeel van de serie ‘Tear’, wat verwijst naar zowel de tranen in de ogen van de vrouw als de gescheurde stukjes papier die Flannigan als voorstudie gebruikte. In zowel inhoud als techniek vertoont haar werk overeenkomst met het surrealisme. Met de in eerste instantie speels ogende voorstelling refereert Flannigan ook aan het heden en de migratieproblematiek waar de wereld momenteel mee worstelt.