Collectie Gelderland

Jetses

Herman Gordijn verwierf vanaf de jaren vijftig bekendheid met schilderijen en prenten van mannen en vrouwen met een markant uiterlijk dat ver af staat van gangbare schoonheidsidealen. De kunstenaar zocht echter ook geenszins naar idealen of clichés, maar juist naar karakteristieken en persoonlijke expressie: “Het hele begrip mooi speelt voor mij niet”. Op dit vlak waren kunstenaars als Otto Dix en Pyke Koch een belangrijke inspiratiebron. Deze houtsnede verbeeldt een portret dat een kruising is tussen het gezicht van academiemodel Jitske en Gordijn zelf. Drie jaar later werkte hij de voorstelling uit tot een schilderij met dezelfde titel van een complete vrouwfiguur in een landschap.