Collectie Gelderland

Gildeschild

Gildeschild van zilver van het kramersgilde of Sint-Nicolaasgilde te Arnhem met gedreven vergulde rand van C- en S-voluten. Op het midden de vergulde gedreven voorstelling van een mannenfiguur met een weegschaal in de linkerhand en een ellemaat in de rechter. Links en rechts van zijn hoofd in vergulde gedreven letters resp. ANO en 1620. Daarboven de vergulde letters H(et) K(ramers) G(ilde) gemonteerd. De letter HKG staan voor Het Kramers Gilde. Ook de figuur met weegschaal en de ellenmaat verwijzen naar het kramersgilde waarin lieden die zich bezig hielden met de kleinhandel, verenigd waren.