Collectie Gelderland

Mobutu

Al het werk van Ad Gerritsen gaat over de mens en de clichébeelden die over hem bestaan. Gerritsen is met name gefascineerd door de schaduwzijden van de maatschappij, zoals misdaad, pornografie en psychiatrie. In zijn werk onderzoekt hij het onderscheid tussen machtig en kwetsbaar, normaal en afwijkend, goed en kwaad, en hoe dit soort onderscheidingen met beelden worden onderbouwd. Dit portret van Joseph-Désiré Mobutu – van 1971 tot 1997 de president van Congo (toen Zaïre) – is onderdeel van een serie waarin Gerritsen bekende dictators portretteerde. Net als zijn series over criminelen, psychiatrische patiënten en slachtoffers, getuigen ook deze werken van zijn belangstelling voor de buitenstaander in de samenleving. De dictators zijn geen karikaturale afspiegelingen van ‘het kwaad’, maar verbeeldingen van mensen.