Collectie Gelderland

Mime

Het werk van Paul de Reus wordt gekenmerkt door een surreële en niet van humor gespeende ondertoon. Mannelijkheid, vrouwelijkheid, jeugd, spelletjes, seksualiteit, liefde en angst voor dieren, en de relatie tussen droom en werkelijkheid vormen belangrijke thema's in zijn tekeningen, sculpturen en installaties. Zijn beelden lijken steeds te verwijzen naar de onbeholpenheid en het ongemak van menselijk contact. Deze tekening verbeeldt een scène op een podium voor een toneelgordijn, waaronder een paar schoenen uitsteekt. Een los achterlijf en voorlijf van een toneelpaard voeren een tafereel op, waarbij uit beide delen handen steken die gebaren maken naar elkaar.