Collectie Gelderland

Zonder titel

Hans Eijkelboom gebruikte in zijn vroege fotografische werk vooral zichzelf als model, om te onderzoeken welke invloed uiterlijk en kleding hebben op identiteit. Voordat hij zijn bekende fotoseries van voorbijgangers maakte begin jaren negentig, maakte hij een tijdlang foto’s van objecten in zijn studio. De eerste reeks in 1985, waartoe ‘Zonder titel’ behoort, bestond uit zelfgebouwde constructies van stoelen en tafels. Hoewel mensen afwezig zijn, lijkt menselijke interactie en communicatie aan de basis te liggen van de werken. De ensceneringen roepen ook associaties op met gespannen situaties en machtsverhoudingen.