Collectie Gelderland

Als jij weer hier bent...

Al van jongs af aan voelt Rik Meijers zich aangetrokken tot het afwijkende en wonderbaarlijke. Zijn schilderijen worden dan ook bevolkt door bijzondere types, variërend van dronkaards, zwervers en hippies, tot goeroes, profeten en martelaren. In zijn schilderijen en titels refereert hij aan zijn eigen geschiedenis, herinneringen en interesses. Daarnaast laat hij zich inspireren door religieuze, alchemistische en mystieke geloofsovertuigingen en gebruiken. Ogen en cirkels, symbolen voor de ziel, komen bijvoorbeeld herhaaldelijk voor in zijn werk. Meijers combineert tekenen en schilderen met collage. Hij gebruikt daarvoor ongebruikelijke materialen als glasscherven, bierdoppen, pek, veren en peulvruchten, die zijn schilderijen moeten ‘bezielen’.