Collectie Gelderland

Mädchen no 3

De foto’s en sculpturen van Diana Scherer bevinden zich op het snijvlak van kunst, design en wetenschap. De relatie tussen mens en natuur is een terugkerende thema in haar werk. Deze foto is onderdeel van de serie ‘Mädchen’ (2002-2007) waarin jonge meisjes liggend op hun buik van bovenaf zijn gefotografeerd. Het perspectief en de zwarte achtergrond creëren een verstilde en beklemmende sfeer. Ander werk uit de serie is minder somber van aard en toont zittende meisjes, ogenschijnlijk vanuit het perspectief van een ouder die beschermend op het kwetsbare kind neerkijkt. Scherer tracht met de serie de onschuld van kinderen te verbeelden.