Collectie Gelderland

Gaunerzinken

Al het werk van Ad Gerritsen gaat over de mens en de clichébeelden die over hem bestaan. Gerritsen is met name gefascineerd door de schaduwzijden van de maatschappij, zoals misdaad, pornografie en psychiatrie. In zijn werk onderzoekt hij het onderscheid tussen machtig en kwetsbaar, normaal en afwijkend, goed en kwaad, en hoe dit soort onderscheidingen met beelden worden onderbouwd. Dit boek ‘Gaunerzinken’ bevat 17 houtsneden. ‘Gauner’ verwijst naar schurk of oplichter.