Collectie Gelderland

Podium voor jonge kunst

Een rode draad in het oeuvre van Sylvie Zijlmans is een associatief spel met taal en beeld. Hierdoor bevatten haar werken vaak een veelheid aan mogelijke betekenissen. Zijlmans zoekt voor elk onderwerp een geschikte combinatie van medium en toepassing. Haar werkproces houdt Zijlmans bewust flexibel en open, waardoor er altijd plaats is voor toevallige ontdekkingen en nieuwe verbanden. Zijlmans wil zo met zowel de inhoud als de vorm van haar werken de gewaarwording van de toeschouwer aanscherpen. De wandsculptuur ‘Podium voor jonge kunst’ verwijst op parodiërende wijze naar de praktijk van de jonge kunstenaar.