Collectie Gelderland

De schepper van het ideale land

Harrie Gerritz is bekend geworden als landschapsschilder van het Land van Maas en Waal. Elementen uit het rivierenlandschap verwerkt hij in steeds abstracter wordende voorstellingen met uitbundige kleuren. In dit werk is een landschap zichtbaar met in het midden een koe. Het dier lijkt in tweeën te worden gedeeld door een rood-witte paal, waardoor het achterlijf verder weg lijkt te staan. Op de achtergrond is nog zo'n paal zichtbaar, evenals een hek, een palmboom en een tweede koe. Op de voorgrond zijn de contouren van een mens te zien die eveneens een rood-witte stok vasthoudt. Linksonder bevindt zich een beeldvlak met daarin dezelfde figuur met stok die naar een zittende figuur voor koe wijst. Midden over het beeld heeft Gerritz een houten lat bevestigd.