Collectie Gelderland

Gildeschild

Gildeschild van zilver van de Sint Anthony Broederschap te Arnhem, met als voorstelling een reiswagen getrokken door twee paarden in een landschap. Gegraveerd op de voorzijde het opschrift: "Die wyl vaeren met deese waegen met spoedt die moet vragen nae Hendrick mackt goet".