Collectie Gelderland

Zonder titel

Een rode draad in het werk van Peter Duka is de relatie tussen natuur en cultuur, en in het bijzonder het contrast tussen de verbeelding van de natuur enerzijds en de reële, zintuigelijk waarneembare natuur anderzijds. Geïnspireerd door de romantiek verbeeldt Duka droomachtige landschappen, bevolkt door vreemde figuren. Het ogenschijnlijk abstracte ‘Zonder titel’ is een verbeelding van een verwilderde baroktuin van bovenaf gezien. Het beeld roept associaties op met microscopische beelden van bacteriën, waarmee Duka mogelijk verwijst naar de gelaagdheid van de natuur en ons beeld van de natuur.