Collectie Gelderland

Het Huis Sonsbeek

Olieverfschilderij van het huis Sonsbeek te Arnhem. Hier is de zogeheten ‘Witte Villa’ te zien, een woonhuis in classicistische stijl dat in 1744 is gebouwd en in 1797 met zijvleugels werd uitgebreid. Nadat het huis was samengevoegd met terreinen van het landgoed Sonsbeek, kwam het in 1821 in bezit van Baron van Heeckeren van Enghuizen. Toen diens erfgenamen Sonsbeek in 1898 verkochten aan de N.V. ter exploitatie van Sonsbeek, greep het stadsbestuur van Arnhem in. Om grondspeculatie en ongebreidelde bouwactiviteit te voorkomen, kocht de Gemeente zelf Sonsbeek aan. Het bleek een gouden investering. Op het terrein werden onder meer Burgers Dierentuin en het Openluchtmuseum gevestigd en 66 hectare land bleef als openbaar park behouden. In de ‘Witte Villa’, vroeger een hotel, is tegenwoordig een restaurant gevestigd.