Collectie Gelderland

We confess, we confess... we are the playthings of an immoral delirium

De performances, installaties en video’s die Lydia Schouten vanaf 1978 maakt draaien steevast om thema’s als gender, seksualiteit, schoonheid en dood, en de relatie tussen de echte wereld en de wereld geconstrueerd door massamedia. Waar in haar vroege performances haar persoonlijke ervaring met een onderdrukkend vrouwbeeld centraal staat, verschuift haar aandacht in de jaren tachtig naar de invloed van de massamedia en het stereotype man- en vrouwbeeld dat daarin alomtegenwoordig is. Deze installatie van zeven vrouwenhoofden met weelderige haarbossen en tule jurken die in de ruimte zweven wekt een sprookjesachtige sfeer op. Gelijktijdig doemen associaties op van gruwelijke onthoofdingen.