Collectie Gelderland

Zelfportret

Bronzen buste voorstellende een zelfportret van de kunstenaar Honoré Daumier. Gietsel uit 1956 naar een later verloren gegaan gipsmodel. De negentiende-eeuwse kunstenaar Honoré Daumier was tijdens zijn leven vooral beroemd als karikaturist, die zijn commentaar op de Franse politiek vlijmscherp verbeeldde. Zijn schilderijen en beelden trokken pas in de twintigste eeuw de aandacht, toen men hem vanwege zijn vrije, expressieve stijl met terugwerkende kracht ging beschouwen als voorloper van de expressionisten. Ook in dit zelfportret is Daumiers onconventionele stijl te zien, onder andere in de afwisselende behandeling van het oppervlak, waarbij sommige details zijn uitgewerkt, maar andere delen ruw zijn gelaten. Het is het elfde van vijftien gietsels naar een later verloren gegaan gipsmodel.