Collectie Gelderland

Twee apostelen, de heiligen Bartholomeus en Jac. Maior (?)

Schilderij op een altaarvleugel van een veelluik, linker bovenluik achterzijde: twee apostelen, de heiligen Bartholomeus en Jac. Maior (?). GM 2038-2039 en GM 3388-3389 zijn altaarvleugels van een veelluik, afkomstig uit de kapel van het Sint Catharina Gasthuis aan de Beekstraat te Arnhem. De panelen zijn in het verleden zwaar beschadigd en vervolgens grotendeels overgeschilderd. Over de opdrachtgever en geschiedenis van deze altaarvleugels is verder niets bekend.