Collectie Gelderland

The tools of Charles Peace

Al het werk van Ad Gerritsen gaat over de mens en de clichébeelden die over hem bestaan. Gerritsen is met name gefascineerd door de schaduwzijden van de maatschappij, zoals misdaad, pornografie en psychiatrie. In zijn werk onderzoekt hij het onderscheid tussen machtig en kwetsbaar, normaal en afwijkend, goed en kwaad, en hoe dit soort onderscheidingen met beelden worden onderbouwd. De Engelse Charles Peace inspireerde Gerritsen tot talloze werken waarin hij de werktuigen afbeeldde van deze beruchte negentiende-eeuwse misdadiger. De nadruk in dit werk ligt niet op de daad in kwestie maar op de voorbereiding van een inbraak: het menselijk brein erachter.