Collectie Gelderland

Gildeschild

Zilver gildeschild van de Sint Anthony Broederschap te Arnhem. Het schild is op beide zijde gegraveerd. Opschrift voorzijde: "Daar zij nu zint veele jaren Onze rechten zagen vaaren Doch door de Koning Lodewijks magt Ons weer zijn te regt gebracht Jan Koene als Koning Petronella Koene Geb. Peters als Koningin Bij de St Antonie Schutterij 1809". Gravering achterzijde: een boer achter een met twee paarden bespannen ploeg. Opschrift achterzijde: "Ik heb den berg het eerst gebouwd als Koning en 't heeft me nog niet berouwd. Ten dienste voor deeze Schutterij En 't maakt ook een groot plaizier voor mij Jan Koene als Koning".