Collectie Gelderland

Gildebeker

Prijsbeker van verguld zilver van het Koninklijk Scherpschuttersgilde Willem III te Arnhem. Gravering: bloemornament; bladornament; ruitmotief; wapen van Nederland. De beker is in 1858 aangeboden door koning Willem III aan het naar hem vernoemde koninklijke scherpschuttersgilde Willem III in Arnhem. In het midden van de 19de eeuw waren schietwedstrijden van schutterijen buitengewoon populair. Ook in Arnhem werden veelvuldig wedstrijden gehouden die met grote feesten in Musis Sacrum werden afgesloten.