Collectie Gelderland

De Walburgiskerk te Arnhem

De Walburgiskerk is de oudst bewaarde kerk van Arnhem. Deze in 1362 in gebruik genomen gotische, bakstenen kruiskerk is gebouwd in opdracht van de uit Tiel gevluchte kapittelheren van Sint-Walburgis. Toen de kerk gebouwd werd, lag deze in het oostelijk deel van de stad aan de stadswal of maakte daar zelfs onderdeel van uit. Na de reformatie verloor de kerk haar functie als godshuis en diende vervolgens als wapenopslagplaats, gevangenis voor soldaten en in de Franse tijd zelfs als paardenstal. In 1808 schonk koning Lodewijk Napoleon de bouwvallige Sint-Walburgiskerk weer terug aan de katholieke gemeente.