Collectie Gelderland

Droom van een landmeter

Harrie Gerritz is bekend geworden als landschapsschilder van het Land van Maas en Waal. Elementen uit het rivierenlandschap verwerkt hij in steeds abstracter wordende voorstellingen met uitbundige kleuren. In deze ets verbeeldde hij een landschap met in het midden een hek. Achter het hek is een vlak te zien met daarin een Nederlands verkaveld landschap van bovenaanzicht. Voor het hek ligt een man, de ‘landmeter’, met een rood-witte paal tussen zijn benen. De suggestieve positionering van de paal geeft de voorstelling een seksuele connotatie.