Collectie Gelderland

Kop van Sint Petrus

Het voormalige Sint-Petersgasthuis aan de Rijnstraat 71 behoort tot de oudste gebouwen van Arnhem. Het deed dienst als verzorgingstehuis voor armen en zieken. Deze gebeeldhouwde kop werd in 1897 bij graafwerk aan de voormalige Rijnpoort in de buurt van het Sint-Petersgasthuis opgegraven. Het feit dat de apostel Petrus gewoonlijk werd afgebeeld met een bol gezicht, een korte krullende baard en dito haar versterkt het vermoeden dat dit het overblijfsel is van een Petrusbeeld. Andere gebruikelijke attributen zijn de twee sleutels van de 'hemelpoort', de haan en een omgekeerd kruis. Gezien de afmetingen van de kop moet het oorspronkelijke beeld zo'n anderhalve meter hoog zijn geweest. Oospronkelijk stond het wellicht voor de kapel van het genoemde gasthuis en is het gebroken en onthoofd tijdens de beeldenstorm van 1579. Het beeld werd waarschijnlijk rond 1500 gehouwen.