Collectie Gelderland

Paradise Lost I

Al het werk van Ad Gerritsen gaat over de mens en de clichébeelden die over hem bestaan. Gerritsen is met name gefascineerd door de schaduwzijden van de maatschappij, zoals misdaad, pornografie en psychiatrie. In zijn werk onderzoekt hij het onderscheid tussen machtig en kwetsbaar, normaal en afwijkend, goed en kwaad, en hoe dit soort onderscheidingen met beelden worden onderbouwd. Dit werk is onderdeel van een reeks van zeven portretten van slachtoffers van de aanslag in Beslan in 2004. Tijdens een gijzeling van een school door Tsjetsjeense terroristen kwamen 334 mensen om het leven, onder wie 186 kinderen. Gerritsen baseerde enkele portretten op foto’s van fotograaf Joost van den Broek.