Collectie Gelderland

Maand maart

Al het werk van Ad Gerritsen gaat over de mens en de clichébeelden die over hem bestaan. Gerritsen is met name gefascineerd door de schaduwzijden van de maatschappij, zoals misdaad, pornografie en psychiatrie. In zijn werk onderzoekt hij het onderscheid tussen machtig en kwetsbaar, normaal en afwijkend, goed en kwaad, en hoe dit soort onderscheidingen met beelden worden onderbouwd. Deze zeefdruk is een voorstudie voor een werk over de Duitse seriemoordenaar Peter Kürten (1883-1931), die zich liet inspireren door Jack the Ripper. Kürten bracht eenzelfde soort hysterie als zijn voorbeeld teweeg, tot hij in 1931 ter dood werd gebracht. Gerritsen voegde enkele feiten over zijn levensloop, zijn bijnamen en enkele namen van slachtoffers toe.