Collectie Gelderland

Women looking at me

Atousa Bandeh Ghiasabadi verbindt in haar werk persoonlijke ervaringen met maatschappelijke vraagstukken. Met ‘Women looking at me’ onderzoekt ze de vaak stereotype representatie van de massa. Door de strikte kledingvoorschriften in Iran ziet iedereen er vrijwel hetzelfde uit in de openbare ruimte. Bandeh lijkt in deze tekening tegelijkertijd het clichématige uiterlijk te bevestigen en te verwerpen. De vrouwen zien er vergelijkbaar uit, maar kijken de toeschouwer zelfbewust aan, wat hun individuele identiteit benadrukt. Bandeh zelf zegt daarover: “Ik kies voor individuen en personages met een geschiedenis en een vertelling in hun blikken. Ze kijken terug, niet blij of verdrietig, niet als slachtoffer of als overwinnaar maar als een persoon met een verhaal, dat zwart noch wit is."