Collectie Gelderland

De wedergeboorte van de sjamaan

Alphons Freijmuth ‘citeert’ in zijn werk uiteenlopende stijlkenmerken uit de moderne schilderkunst. In een expressionistische schildertrant beweegt zijn werk op intuïtieve wijze tussen abstractie en figuratie. Vaak wordt hij tot de Nieuwe Figuratie gerekend, waarin een hernieuwde belangstelling voor figuratieve schilderkunst centraal stond. Freijmuth liet zich ook inspireren door zijn verzameling objecten uit onder meer Afrika, Indonesië en Australië, zoals zichtbaar in dit schilderij. Met een losse verftoets is in felle, contrasterende kleuren een zittende figuur weergegeven. Zowel de twee ogen van de ‘sjamaan’ als die van het masker in zijn schoot staren de toeschouwer aan.