Collectie Gelderland

Vogels

Helma Pantus maakt kleine schilderijen in realistische stijl waarin het verlangen van de mens om een te worden met de natuur centraal staat. De figuren in haar werken spelen, praten of denken na tegen een landschappelijke achtergrond. Pantus liet zich inspireren door de zeventiende- en achttiende-eeuwse schilderkunst van onder meer Albert Cuyp en Jean-Honoré Fragonard. In dit schilderij lijkt ze nog expliciet naar haar kunsthistorische voorbeelden te verwijzen. De voorstelling van enkele vogels in vlucht tegen een achtergrond van bomen en wolken zou zo een uitsnede van een zeventiende-eeuws landschapsschilderij kunnen zijn.