Collectie Gelderland

Linoleumsnede

In het werk van Vanessa Phaff spelen kinderen de hoofdrol. Het jeugdige verlangen naar vrijheid en autonomie en de zoektocht naar een eigen identiteit staan daarbij centraal. De kunstenaar laat zich inspireren door teksten en foto’s waarin zij iets van het onbehagen uit haar eigen jeugd herkent. Al haar kinderen ogen ongenaakbaar en soms zelfs dreigend, terwijl ze tegelijkertijd een gevoel van eenzaamheid uitstralen. Kwetsbaarheid en onaantastbaarheid, macht en onmacht, onschuld en schuld zijn in Phaffs werken nauw met elkaar verweven. In dit werk is het onduidelijk of de hoekaanduidingen en de twee cirkels centraal in het beeldvlak de lens van een camera of de zoeker van een geweer aanduiden. Dit geeft de scène een onheilspellend sfeer.