Collectie Gelderland

Gezicht op Arnhem vanuit het noordwesten

De beroemde 17e-eeuwse landschapschilder Jan van Goyen heeft ruim twintig gezichten op Arnhem geschilderd. Door Van Goyens wollige schilderstijl en atmosferische weergave van het landschap zijn het bijzondere schilderijen, waarvan er zich twee in de collectie van het Historisch Museum Arnhem bevinden. Op dit ‘Gezicht op Arnhem’ is goed de natuurlijke ligging van de stad te zien, ingeklemd tussen de hoge stuwwal aan de linkerkant en rechts de Rijn. Voor het uitzicht heeft Van Goyen positie gekozen bij de stuwwal, op de heuvels van Monnikenhuizen. Vanaf dat standpunt heeft hij de contouren van de stad geschilderd, met de dominante aanwezigheid van de Walburgiskerk links (gebouwd ca. 1370) en de Eusebiuskerk of Grote Kerk rechts (gebouwd vanaf 1452).