Collectie Gelderland

Birth of a new Species

De performances, installaties en video’s die Lydia Schouten vanaf 1978 maakt draaien steevast om thema’s als gender, seksualiteit, schoonheid en dood, en de relatie tussen de echte wereld en de wereld geconstrueerd door massamedia. Waar in haar vroege performances haar persoonlijke ervaring met een onderdrukkend vrouwbeeld centraal staat, verschuift haar aandacht in de jaren tachtig naar de invloed van de massamedia en het stereotype man- en vrouwbeeld dat daarin alomtegenwoordig is. Vanaf de jaren negentig maakt ze tevens tekeningen en collages waarin ze de relatie tussen media, natuur en cultuur, en het verband tussen verleden en heden onderzoekt. Deze collage gaat in op de geschiedenis van kolonialisme en hedendaagse migratie.