Collectie Gelderland

Alcatraz

Marten Hendriks maakte vele tekeningen en schilderijen, maar legde zich ook toe op fotografie, film, installaties en performances. Wat die verschillende werkterreinen verbindt is het uitgangspunt van de werkelijkheid en specifiek de menselijke verschijningsvorm. Zijn werken staan nauw met elkaar in verband: een wezenlijk element van zijn werkwijze is het selectief teruggrijpen op oudere motieven en op performatieve acties. In het schilderij 'Alcatraz' is de basisvorm van de beruchte gevangenis op het gelijknamige eiland te herkennen. De gevangenis, die van 1934 tot 1963 in gebruik was, is beroemd geworden door gevangene Al Capone. Op de achtergrond lijkt een horizon zichtbaar.