Collectie Gelderland

Verleden ruimte

Ruimte en licht spelen een belangrijke rol in de foto’s en installaties van Ton van de Laaken. Deze kleurenfoto vormt tezamen met eenzelfde foto in zwart-wit een representatie van het werk ‘Verleden ruimte’, een ruimte die Van der Laaken zelf construeerde. Beide foto’s tonen dezelfde lege ruimte, op hetzelfde moment gefotografeerd. Toch verschillen de beelden door de kleur en afwezigheid daarvan. De kunstenaar lijkt te willen zeggen dat de ‘werkelijkheid’ verschillende gezichten heeft.