Collectie Gelderland

Tagger identity nr. 2

Al het werk van Ad Gerritsen gaat over de mens en de clichébeelden die over hem bestaan. Gerritsen is met name gefascineerd door de schaduwzijden van de maatschappij, zoals misdaad, pornografie en psychiatrie. In zijn werk onderzoekt hij het onderscheid tussen machtig en kwetsbaar, normaal en afwijkend, goed en kwaad, en hoe dit soort onderscheidingen met beelden worden onderbouwd. In de serie ‘Tagger Identity’ nam Gerritsen foto’s van slachtoffers van een misdrijf uit kranten en tijdschriften als uitgangspunt voor een zeefdruk, waaraan hij steeds een eigen pasfoto toevoegde. Zo wordt er een schijnbaar verband gelegd tussen pasfoto en misdrijf. Gerritsen wil hiermee benadrukken hoezeer interpretatie van de werkelijkheid kan worden beïnvloed.