Collectie Gelderland

Job

De Amerikaanse Pearl Perlmuter woonde vanaf 1946 met haar man beeldhouwer Wessel Couzijn in Nederland. Ze nam deel aan onder meer drie Sonsbeek-biënnales en de Biënnale van Venetië in 1958. In deze periode behoorde ze tot de vernieuwers van de toen nog traditioneel ingestelde Nederlandse beeldhouwkunst. Haar expressionistische bronssculpturen bewegen zich tussen figuratie en abstractie en gaan over eenzaamheid, isolement en strijd. Dit beeld verbeeldt de Bijbelse figuur Job die alles wat hem dierbaar is verliest: zijn kinderen, rijkdom en gezondheid. Toch blijft hij aan zijn geloof vasthouden. Perlmuter beeldt hem hier af als een geïsoleerde figuur met een standvastige houding.