Collectie Gelderland

ZT

Harrie Gerritz is bekend geworden als landschapsschilder van het Land van Maas en Waal. Elementen uit het rivierenlandschap verwerkt hij in steeds abstracter wordende voorstellingen met uitbundige kleuren. In dit schilderij is een landschap te zien met een felgekleurde regenboog aan de horizon. Daarnaast zweven drie graseilandjes in het blauw. Linksonder is een beeldvlak met een boerderij geschilderd, waarachter eveneens een regenboog te zien is. Rechtsonder fladdert een vlinder.