Collectie Gelderland

Portret van Gillis Anton van de Wall (1814-1888)

De twee pendant-portretten (zie ook GMN 00052) die het echtpaar Van de Wall na hun huwelijk in 1841 liet maken, zijn van verschillende schilders. Toch vormen ze duidelijk één geheel, met in het midden de met klimop versierde tuinvaas. Het echtpaar Van de Wall stamde weliswaar af van een Arnhemse patriciërsfamilie, maar behoorde tegelijkertijd tot de groep handelaren, juristen en oud-Indiëgangers, die in de 19de eeuw de mooie villa’s aan de singels van Arnhem bewoonden. Gillis van de Wall richtte de firma G.A.A. van de Wall and Co op, een succesvolle groothandel in metaal en ijzerwaren die tot in de 20ste eeuw heeft bestaan.