Collectie Gelderland

Banda eiland - de vulkaan Goenoeng Api. 1817

Krater van de vulkaan gunung Api.