Collectie Gelderland

Alger Hiss 1904

Al het werk van Ad Gerritsen gaat over de mens en de clichébeelden die over hem bestaan. Gerritsen is met name gefascineerd door de schaduwzijden van de maatschappij, zoals misdaad, pornografie en psychiatrie. In zijn werk onderzoekt hij het onderscheid tussen machtig en kwetsbaar, normaal en afwijkend, goed en kwaad, en hoe dit soort onderscheidingen met beelden worden onderbouwd. Deze zeefdruk is onderdeel van de serie ‘Crime and Criminals’ en verbeeldt Alger Hiss (1904-1996) en zijn jongere broer Donald. Zij werden er in 1948 van beschuldigd spionnen van de Sovjet-Unie te zijn. Gerritsen baseerde zich op een nieuwsfoto van de broers die bij de federale rechtbank arriveren.